TD ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ1

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਬਚਤ ਕਰੋ3, ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਪਾਓ4 ਅਤੇ ਇੱਕ TD® Aeroplan® Visa Platinum* ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ11 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਮਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਪਾਓ7


ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਫਰ

ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਦਾ ਇੱਕ Amazon.ca ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ8 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ $100 ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਤੱਕ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ14 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੋਗ TD ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ) - ਆਫਰ 3 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

 • ਇੱਕ TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

  ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤਾ ਫੀਸ3 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ($203 ਮੁੱਲ ਤੱਕ)

  ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ $350 ਨਕਦ9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਚੀਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ:

  • ਆਵਰਤੀ ਡਾਈਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $50 ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $50 ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

  3 ਜੂਨ, 2024 ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਈਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 5.55%10 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਮਾਓ:

  • $1,000,000.00 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 3.70%10 ਬੋਨਸ ਬਚਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਮਾਓ
  • $10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ 1.85%10 ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਮਾਓ

  ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਲਈ 1.00% ਦੀ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

   

 • ਇੱਕ TD® Aeroplan® Visa Platinum* ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ11 ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਓ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ 20,000 ਤੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪੁਆਇੰਟ6, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਛੋਟ11 ਕਮਾਓ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਖਾਤੇ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ

TD Global TransferTM ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨਾਲ TD Global TransferTM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $360 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Western Union ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰSM, Visa* Direct ਜਾਂ TD ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ7 ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

 1. 5 ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ (ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ)

 2. ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ TD ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

 3. ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ


 1. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

  • ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ
  • ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ (IMM ਫਾਰਮ #1000)
  • ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ (IMM ਫਾਰਮ #5292/5688) ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (IMM ਫਾਰਮ #1442/1102) ਜਾਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ (IMM ਫਾਰਮ #1208) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
 2. ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ:

  • ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ
  • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ
  • ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ

  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਦੂਜੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪ

 • ਅਸਥਾਈ ਨਕਦ ਥੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ $505 ਕਮਾਓ
   

 • TD ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਪਾਓ।

 • TD ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋੜਾ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਾਧਾਨ ਹਨ।

TD ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

 • ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ATM ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

 • TD ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।12

 • ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ TD ਐਪ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਕਾਰਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੋ।12

TD ਦੇ ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

 • ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੱਭੋ

  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, TD ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਓ।

 • ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

  1-866-222-3456 1-866-222-3456

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ