TD ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੰਨਤ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ।

TD ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਨਲਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ TD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੋ।

TD ਦੇ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਸ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ TD ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ

ਤੁਸੀਂ TD ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਬੋਨਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ