TD ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗਈਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੈਟਲਮੈਂਟ

TD 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਲ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ TD MySpend ਐਪ ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਲੰਬੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 247 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ

ਤੁਸੀਂਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂਦੇ ਲਈ ਯੋਗ1ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਪੈਕੇਜ ਲਵੋ

ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ1ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਮਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, Interac e-Transfer® ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

Visa Direct ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ2

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੱਦ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਚਤ ਖਾਤਾ

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਬੋਨਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ