ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, TD ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਹਨ।


TD ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ
TD Global TransferTM ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨਾਲ TD Global TransferTM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $360 ਤੱਕ ਮੁੱਲ1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ।


ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 101 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

 • ਇੱਕ RRSP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ RRSP ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਸਥਗਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ RESP ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ $50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ-ਸਥਗਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ TFSA ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਕ TFSA ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਅਜਿਹਾ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
  TD ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ, ਐਰੋਪਲੇਨ, TD ਯਾਤਰਾ ਇਨਾਮ, ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰ ਵਿਕਲਪ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਇਨਾਮਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦ ਵਾਪਸੀ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ।
 • ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
  ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਾਸ ਆਫਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ। ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰੋ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ1


ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ

TD ਰਿਵਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਬੋਨਸ ਆਫਰ ਕਮਾਓ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।2,3


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ, 20,000 ਏਅਰੋਪਲਾਨ ਪੁਆਇੰਟ4 ਤੱਕ ਕਮਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 3, 2024 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ TD ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 • 1

  ਆਪਣੀ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣੋ
  ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। TD ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ) 'ਤੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • 2

  ਫਿਕਸਡ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ
  ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ TD ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

 • 3

  ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  ਮਾਸਿਕ, ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ - ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ


ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ