TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ1, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $610 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ2 ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ $50 ਦਾ Amazon.ca ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਠੇ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।


 • ਆਫਰ 1: ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ3 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

  • $0 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ)
  • ਅਸੀਮਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜ਼
  • ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ Interac e-Transfer® ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ
  • ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ
 • ਆਫਰ 2: ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ Amazon.ca Shop ਵਿਖੇ $75+ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!5

  • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ5 ਦੇ ਨਾਲ 22,727 TD ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ Amazon.ca ਵਿਖੇ ਵਰਤਣ ਲਈ $75 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ+)।
  • 31, 2023 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
 • ਆਫਰ 3: ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ TD ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ TD ਈਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਬਚਤ ਖਾਤੇ4 ਨਾਲ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

  • $0 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ
  • ਹਰ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ)
  • ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ TD ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
  • $10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਸਿਰਫ ਈਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਬਚਤ ਖਾਤਾ)

ਉਹ ਬੋਨਸ ਆਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $25 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।6
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ $50 Amazon.ca ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਪਾਓ 8ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ Amazon.ca ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ TD ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।8
 • TD ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ7
  TD Global TransferTM ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਨਾਲ ਹੀ, 12 ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਅਸੀਮਿਤ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ2, 7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ TD Global TransferTM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?1

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ:

 1. ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ

 2. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

 3. ਸਿਰਫ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (CAQ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ (TIN) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, IMM ਫਾਰਮ 1442, 1208, 1102)

 2. ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ:

  - ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ
  - ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ
  - ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ

  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਦੂਜੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ TD ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।


ਆਪਣਾ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੂਵਿੰਗ, ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਾਓ।

 • TD ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੱਲ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

 • ਔਨਲਾਈਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ TD ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਦਦਗਾਰ ਲੇਖ


ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ