ਹੋਮ / ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ / TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GIC) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ TD ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ

 • ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ

  ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਦੋਨੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।

 • ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ

  ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ।

 • ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ GIC ਰੇਟ

  ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

 • ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ

  ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਖੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੀ GIC ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 • ਕਦਮ 1. ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

  ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ID ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

   

 • ਕਦਮ 2। ਆਪਣੇ TD ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ

  ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ1 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ CAD $20,635 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਇਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ TD ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

   

 • ਕਦਮ 3. ਆਪਣੇ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਕਰੋ

  ਇੱਕ ਵਾਰ TD ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, CAD $20,635 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

   

 • ਕਦਮ 4। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ TD ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਓ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ 1,000+ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ GIC ਵਿੱਚੋਂ CAD $4,635 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ TD ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ GIC ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ $1,600 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰਵ-ਆਗਮਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋ ਜਿਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ
 • ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਮੁੜ-ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ GIC ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ GIC ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ CAD $25 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ TD ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਵਾਇਰ ਵਾਪਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਹਾਂ। ਫੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ)। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ (ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਲਈ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ CAD $25 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ TD ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਵਾਇਰ ਵਾਪਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 2.10 ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ?

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ: 000-800-040-4681

ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ: +1-416-351-0613

ਮੁਫ਼ਤ ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ (ਯਾਨੀ ਕਿ IMM 1208) ਲਿਆਓ।

ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (CAQ) ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੱਲ

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ TD ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ।

   

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

   

 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ $850 ਮੁੱਲ2 ਦੇ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

 • ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋੋ।

 • ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰੋ

  ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਲ

  ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, 24/7

  000-800-040-4681 000-800-040-4681
 • ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ

  ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋ, 24/7.

  ਮੁਫ਼ਤ ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  +1-416-351-0613 +1-416-351-0613